Wat is het nieuwe pinnen?
Het nieuwe pinnen is de omschakeling voor debetkaartbetalingen naar EMV, de Europese standaard in elektronisch betalen via de chip op de betaalpas in plaats van de magneetstrip.

Wat betekent EMV?
EMV staat voor Europay, MasterCard en VISA, de kaartmaatschappijen die deze chipstandaard hebben ontwikkeld.

Wat is EMV?
EMV is een chiptechnologie die de magneetstrip op termijn zal vervangen. Doel is: fraude door het kopiëren van de magneetstrip (skimming) tegengaan. De banken in Europa hebben met elkaar afgesproken alleen nog deze veiligere chiptechnologie te gebruiken en magneetstriptransacties uit te faseren.

Waarom moet ik overstappen?
Vanaf  2012 zijn alleen nog pinbetalingen met internationale merken mogelijk. Als u niet op tijd uw betaalautomaat en bankcontract heeft aangepast, kunnen uw klanten niet meer met hun betaalpas bij u pinnen.

Wanneer moet ik overstappen?
Uw bankcontract moet u zo snel mogelijk omzetten voor pinnen met internationale merken. Of uw automaat nog moet worden aangepast, en wanneer u uw betaalautomaat moet aanpassen hangt af van de bruikbaar-tot-datum van uw huidige betaalautomaat. Kijk op www.betaalterminal.nl. In 2010 worden de meeste automaten geschikt gemaakt voor EMV, de uiterste datum is medio 2011. Onderneem dus tijdig actie.

Wat moet ik doen om over te stappen?
Check het merk en type van uw betaalautomaat op www.betaalterminal.nl. Afhankelijk van de uitkomst moet u wel of niet in actie komen. De website bevat uitgebreide informatie over wat u moet doen en wat er te koop is.

Wat betekent ‘pas op tijd uw betaalautomaat en bankcontract aan’ ?
Uw betaalautomaat moet uiterlijk 30 juni 2011 EMV-geschikt zijn. Dat kan door een upgrade van de software of door aanschaf van een nieuwe betaalautomaat. Op www.betaalterminal.nl kunt u uw merk en type checken en op basis daarvan in actie komen.
Daarnaast moet uw bankcontract zijn geactualiseerd voor pinbetalingen met internationale merken. De banken garanderen dat tot 2014 de tarieven voor debetkaartbetalingen ongeacht het merk niet stijgen met behoud van de functionaliteit. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u als acceptant tijdig uw bankcontract laat aanpassen.

Wat kost overstappen op het nieuwe pinnen?
Aan overstappen op EMV zijn geen kosten verbonden. U moet echter wel beschikken over een daarvoor geschikte betaalautomaat en een contract voor de verwerking van betaaltransacties van de EMV-merken (Maestro en V PAY). Hieraan kunnen, afhankelijk van uw situatie, kosten verbonden zijn. Ook dient u rekening te houden met (beperkte) interne kosten, zoals voor het inlichten van uw kassapersoneel met betrekking tot het nieuwe pinnen. Bij de invoering van het nieuwe pinnen bent u daarnaast mogelijk extra tijd kwijt om klanten te assisteren bij het gebruik van de nieuwe betaalwijze.
De kosten voor het aanpassen van uw betaalautomaat zijn afhankelijk van het merk en type en het aantal betaalautomaten dat u heeft en van de afspraken die u met uw leverancier heeft. Veel leveranciers hebben een EMV-upgrade meeverkocht bij levering van een EMV-geschikte terminal. Maar er zijn ook betaalautomaten die absoluut ongeschikt zijn voor het nieuwe pinnen. Die moeten vervangen worden. In sommige gevallen (als voor de betaalautomaat een veiligheidscertificaat tot 2012 of 2013 is uitgegeven) kunt u gebruik maken van een financiële tegemoetkoming: de Sloopregeling Betaalautomaten.
Andere financiële regelingen zijn:
– Vroege vogelkortingen van leveranciers
– de veiligheidsregeling van het ministerie van Economische Zaken (zie www.stavooruwzaak.nl of informatie van uw brancheorganisatie of het HBD)
– de tijdelijke regeling versnelde afschrijving.

Wat heeft de veiligheidscan te maken met EMV?
Als u een veiligheidsscan laat uitvoeren in uw winkel door een erkende veiligheidsadviseur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) of brancheorganisatie ontvangt u een ‘beveiligingsrapport’. Als u op basis van dit rapport investeert in maatregelen, kunt u 50% van deze kosten terugkrijgen via een speciale subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) van het ministerie van Economische Zaken (tot een maximum van € 10.000,-). Het aanpassen en/of vervangen van uw betaalautomaten voor EMV-geschikte betaalautomaten vallen daar ook onder. Meer informatie over de veiligheidsscan vindt u op www.hbd.nl of op www.stavooruwzaak.nl.

Waarom is het belangrijk om snel over te stappen?
Voor acceptanten die in aanmerking komen voor de Sloopregeling Betaalautomaten is snelle actie geboden, want de subsidie is eindig (tot 30 juni 2011) en gelimiteerd. Dat betekent: op = op. De vroege vogelkortingen van leveranciers gelden voor 2010.

Wat gebeurt er als ik niet of te laat overstap op EMV?
U loopt dan achter de feiten aan. De financiële tegemoetkoming kan uitgeput zijn. Doordat er heel veel betaalautomaten moeten worden aangepast loopt u bovendien het risico dat u niet voor 2012 aan de beurt komt. Als dit zo is, dan kunnen klanten niet meer bij u pinnen.

Wat adviseert mijn branchevereniging?
Brancheverenigingen hebben (soms rechtstreeks, soms via hun koepel) in mei 2009 een overeenkomst met de banken afgesloten waarin zij de versnelde invoering van EMV en zekerheid rondom de tarieven en voorwaarden voor het nieuwe pinnen hebben vastgelegd. Dit in het belang van een efficiënt en veilig betalingsverkeer. Uw brancheorganisatie adviseert u dus tijdig in actie te komen.

Wat merkt de consument ervan?
Het nieuwe pinnen vraagt een andere handeling: niet langer haalt de consument de betaalpas door de kaartlezer, maar steekt hij de kaart in de chiplezer. De pas blijft gedurende de gehele transactie in de chiplezer zitten. Net als nu wordt bij het nieuwe pinnen de betaling rechtstreeks verrekend met het saldo op de rekening.

Wat gebeurt er met de Chipknip?
De chip van de bankpas wordt al geruime tijd gebruikt voor het laden en betalen met de Chipknip. Hierin verandert niets. In sommige gevallen, bij betaalautomaten die naast pinnen ook betalen met de Chipknip accepteren, kan het zijn dat bij het insteken van de pas de betaalautomaat vraagt of een betaling vanuit de Chipknip of als pinbetaling verwerkt moet worden.
Indien er geen speciale noodzaak bestaat om Chipknip te accepteren uw betaalautomaten doet u er goed aan om Chipknip acceptatie op uw betaalautomaten te beëindigen wanneer u de contracten voor het nieuwe pinnen afsluit.

Sloopregeling Betaalautomaten

Wat is de Sloopregeling Betaalautomaten?
Deze regeling geldt voor acceptanten die een bepaalde categorie betaalautomaten vervroegd moeten vervangen als gevolg van het nieuwe pinnen. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Onder welke voorwaarden kom ik in aanmerking voor de Sloopregeling Betaalautomaten?
De Sloopregeling Betaalautomaten is van toepassing op acceptanten met een voor EMV-ongeschikte betaalautomaat waarvan het veiligheidscertificaat tot 2012 of 2013 geldig is. Klik hier voor meer informatie over de Sloopregeling Betaalautomaten.

Tot wanneer kom ik in aanmerking voor de Sloopregeling Betaalautomaten?
Wie in aanmerking wil komen voor de sloopregeling moet niet te lang wachten. De regeling is eenmalig en eindigt op 30 juni 2011. Bovendien is het budget gelimiteerd, dus wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Waar kan ik terecht voor de compensatieregeling?
De slooppremie wordt vanaf 1 februari 2010 door de leverancier uitgekeerd in de vorm van een korting op een nieuwe betaalautomaat. Vraag daarnaar bij de leverancier en dien uw aanvraag tijdig in.

Hoeveel bedraagt de compensatie?
De compensatie is afhankelijk van de aankoopdatum, merk en type en het aantal te vervangen betaalautomaten en varieert van 50 tot 500 euro per betaalautomaat.

Hoeveel betaalautomaten komen ervoor in aanmerking?
Ongeveer 20.000 betaalautomaten komen voor de regeling in aanmerking.

Komt er voorlichtingsmateriaal?
Er komt in de loop van 2010 voorlichtingsmateriaal. Het materiaal wordt uitgetest in de pilot-bedrijven die voor de zomer met het nieuwe pinnen aan de slag gaan. Daarna komt het voor iedereen beschikbaar. De informatie die uw (kassa-)personeel nodig heeft is afhankelijk van de inrichting van uw kassa-omgeving. U dient hiervoor zelf informatie in te winnen bij uw kassaleverancier en betaalautomaatleverancier.

Skimmen

Wat is skimmen?
Skimming is diefstal van pasgegevens van de magneetstrip op betaalpassen tezamen met het afkijken of aftappen van de pincode. Door gebruik van de chip op de betaalpas wordt skimming tegengegaan.

Wanneer loop ik een risico op skimmen?
Waar de magneetstrip van de bankpas wordt gelezen en de pincode wordt ingetoetst, bestaat het risico op skimming. Overschakeling op het nieuwe pinnen reduceert het risico van skimming. Om het risico te beperken dient de betaalautomaat dagelijks gecontroleerd te worden.

Hoeveel fraude is in Nederland gepleegd met skimmen?
In 2008 bedroeg de totale schade als gevolg van skimming € 31 miljoen, dat is 0,023% van de betaalpasomzet bij geld- en betaalautomaten.

Vermindert de skimmingfraude?
Doordat bij het nieuwe pinnen de magneetstrip niet meer gelezen wordt, vermindert het risico op skimming.

Hoe zijn deze cijfers in vergelijking met het buitenland?
In vergelijking met het buitenland zijn de kosten van fraude met betaalpassen in Nederland betrekkelijk laag. Over de afgelopen jaren is de fraude echter toegenomen. Het nieuwe pinnen kan er aan bijdragen deze stijging een halt toe te roepen.

Consumenten

Wat betekent EMV voor de consument?
Het nieuwe pinnen vraagt een andere handeling: niet langer haalt de consument de betaalpas door de kaartlezer, maar steekt hij de kaart in de chiplezer. Hierna toetst de klant de pincode in en toetst op OK. De pas dient gedurende de gehele transactie in de chiplezer te blijven zitten. Net als nu wordt bij het nieuwe pinnen de betaling rechtstreeks verrekend met het saldo op de rekening.

Wanneer start de voorlichtingscampagne voor consumenten?
De landelijke consumentencampagne start eind 2010.

Is het niet verwarrend voor consumenten die het oude pinnen gewend zijn?
In het buitenland kunnen consumenten al via de nieuwe manier van pinnen hebben betaald. In Nederland start eind 2010 een landelijke voorlichtingscampagne om consumenten te informeren. Om verwarring te beperken is de duale periode zo kort mogelijk.

Wat zijn de trends bij pinnen?
Het aantal pintransacties neemt jaarlijks met meer dan 10% toe. In 2008 waren er zo’n 1,75 miljard transacties met een totale waarde van € 75 miljard. Steeds meer kleine bedragen worden ook met pin afgerekend, omdat pinnen snel en veilig is voor het afrekenen van elk bedrag.
Het doel is om in 2012 2,75 miljard transacties te behalen. De banken en toonbankinstellingen hebben hiervoor gezamenlijk plannen ontwikkeld die via de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen in samenwerking met de merkeigenaren van het pinnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld om het voor MKB en Horeca nog aantrekkelijker maken van pinnen, meer voorlichting aan ondernemers over de voordelen van pinnen, publiekscampagnes zoals de actie ‘Klein bedrag? Pinnen mag!’