Sloopregeling Betaalautomaten en andere financiële mogelijkheden rondom het nieuwe pinnen
De Gezamenlijke Nederlandse banken en Gezamenlijke Toonbankinstellingen introduceren de Sloopregeling Betaalautomaten voor acceptanten. Deze regeling geldt voor acceptanten die hun betaalautomaten vervroegd moeten vervangen als gevolg van het nieuwe pinnen. Alle 240.000 betaalautomaten moeten voor het nieuwe pinnen worden vervangen of een upgrade krijgen, maar betaalautomaten met een veiligheidscertificaat tot 2012 of 2013 (9% van de terminals) vormen een categorie apart. Ze moeten namelijk versneld worden afgeschreven en worden vervangen door een betaalautomaat die geschikt is voor het nieuwe pinnen. Voor ondernemers met deze categorie betaalautomaten is de Sloopregeling gemaakt.

De exacte inhoud van de Sloopregeling Betaalautomaten en de voorwaarden kunt u hier downloaden. Hieronder worden de hoofdlijnen weergegeven.

De sloopregeling heeft betrekking op de volgende betaalautomaten:

Leverancier Betaalautomaatnaam Categorie
CCV/Tokheim BIM 2010 Onbemand
Pay-o-maat 2000/IPT2010 Bemand
GSM Sapphire/UPT9870 Bemand
ICP (Smart Concepts) Xplorer Bemand
Payzone ePoint 8200 Bemand
Sepay (pinlinq) Pinlinq Toonbank* Bemand
Pinlinq Mobiel Bemand

* Aangezien deze terminaltypes geen eigendom zijn van toonbankondernemers, maar van Sepay is met Sepay afgesproken dat zij zorgt voor tijdige vervanging van vermelde terminals. De Sloopregeling is voor toonbankondernemers met dit terminaltype niet relevant.

Hoe werkt de Sloopregeling Betaalautomaten?
De slooppremie wordt aan ondernemers via een korting op de aankoop van vervangende betaalautomaten uitgekeerd. De betaalautomaatleveranciers geven de korting bij de aankoop van een nieuwe betaalautomaat en bij inruil van de te vervangen betaalautomaat. De betaalautomaatleveranciers keren deze korting uit namens de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen.

Welke regels zijn van belang voor ondernemers?

  • De regeling is eindig. De sloopregeling loopt tot en met 30 juni 2011 en wordt toegepast zolang het maximale beschikbare budget toereikend is. Daarbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Op = op.
  • De regeling geldt voor actieve betaalautomaten en alleen als hiervoor in de plaats een vervangende EMV-geschikte betaalautomaat wordt afgenomen en tijdig is betaald.
  • De slooppremie wordt vanaf 1 februari 2010 uitgekeerd in de vorm van een korting op een nieuwe betaalautomaat. Voor het verkrijgen van de korting moet bij de leverancier tijdig een order worden neergelegd.
  • De subsidiehoogte is afhankelijk van de aankoopdatum van de te vervangen betaalautomaten en het aantal te vervangen automaten. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen bemande (categorie A) en onbemande betaalautomaten (categorie B)
  • Ondernemers die voor de ingangsdatum van de regeling (1 februari 2010), maar na 1 januari 2009 een betaalautomaat van een van de vermelde types hebben vervangen kunnen met terugwerkende kracht aanspraak maken op de slooppremie. In dat geval wenden zij zich rechtstreeks tot de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen. Zij dienen daarvoor bewijsmateriaal te overleggen.
  • Automaten die na 27 mei 2009 (afsluiting Nadere Overeenkomst) zijn aangeschaft en die nu moeten worden vervangen vallen buiten de regeling.
  • Er wordt alleen een premie verstrekt ingeval de te vervangen terminal een eerste handsaanschaf was.
  • Onderstaande bedragen per vervangen betaalautomaat worden gehanteerd in de Sloopregeling:
Catogorie A
Vaste of mobiele betaalautomaten
Aankoopdatum Bedrag
< 30/06/06 50
01/07/06 – 31/12/06 50
01/01/07 – 30/06/07 100
01/07/07 – 31/12/07 150
01/01/08 – 30/06/08 200
01/07/08 – 27/05/09 250
Catogorie B
Onbemande betaalautomaten
Aankoopdatum Bedrag
< 30/06/06 100
01/07/06 – 31/12/06 100
01/01/07 – 30/06/07 200
01/07/07 – 31/12/07 300
01/01/08 – 30/06/08 400
01/07/08 – 27/05/09 500

Andere financiële tegemoetkomingen en regelingen

Vroege vogelkorting
Leveranciers van betaalautomaten en resellers/wederverkopers hebben aangegeven dat zij ondernemingen die in 2010 een vervangende terminal bestellen een vroege vogelkorting geven.

Subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven
Als u een veiligheidsscan laat uitvoeren in uw winkel door een erkende veiligheidsadviseur ontvangt u een ‘beveiligingsrapport’. Als u op basis van dit rapport investeert in maatregelen, kunt u 50% van deze kosten terugkrijgen via een speciale subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) van het ministerie van Economische Zaken (tot een maximum van € 10.000,-). Het aanpassen en/of vervangen van uw betaalautomaten voor EMV-geschikte betaalautomaten vallen daar ook onder. Meer informatie over de veiligheidsscan vindt u op www.hbd.nl of op www.stavoorjezaak.nl.

Tijdelijke regeling versnelde afschrijving
De overheid heeft een tijdelijke regeling afgekondigd om in deze lastige economische situatie investeringen op peil te houden: ondernemers mogen hun investeringen versneld (in twee jaar) afschrijven. Informeer naar de mogelijkheden bij uw belastingadviseur.