EMV is een internationale standaard voor veiligere betalingen en geldopnames met bankpassen voorzien van een chip. EMV staat voor Europay, MasterCard en VISA, de kaartmaatschappijen die deze chipstandaard hebben ontwikkeld. Creditcards zijn al voor 95% EMV-geschikt. De belangrijkste verandering is dat de betaling niet via de magneetstrip gaat, maar met een chip op alle Nederlandse bankpassen zodat zij ook EMV-geschikt zijn. Doel is het tegengaan van fraude door het kopiëren van de magneetstrip (skimming). De schade als gevolg van skimmen van Nederlandse bankpassen bedroeg € 31 miljoen.

De meeste Europese landen zijn al overgestapt op EMV. Nederland zou dat volgens de oorspronkelijke plannen pas doen in 2014. Echter, vanwege het grote aantal skimming-gevallen gaat Nederland het nieuwe pinnen – de omschakeling naar het betalen via de chip op de betaalpas – nu voor 2012 versneld invoeren. De operatie vloeit voort uit Europese afspraken. Over tijdslijnen en garanties voor ondernemers zijn afspraken gemaakt in de Nadere Overeenkomst. De Nadere Overeenkomst is in mei 2009 afgesloten tussen de Gezamenlijke Toonbankinstellingen (Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca Nederland en de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie) en de banken.

Wat moet er allemaal gebeuren om pinnen met EMV mogelijk te maken?
Nederland EMV-geschikt maken vereist een drieslag. De vervanging van alle 8.450 geldautomaten is eind 2007 afgerond. Ook alle 25 miljoen bankpassen moeten vervangen worden. De verwachting is dat dit in de loop van 2011 het geval is. Daarnaast moeten alle betaalautomaten in Nederland – zoals bijvoorbeeld in winkels, horecagelegenheden en benzinestations – worden aangepast of vervangen. Dit zijn er zo’n 240.000. Naast de betaalautomaat moeten ondernemers ook hun bankcontract aanpassen voor pinbetalingen met internationale merken. Dat kan tegen dezelfde voorwaarden en tarieven als die van hun pincontract op 1 januari 2009 bij de banken die de Nadere Overeenkomst hebben ondertekend. Het streven is om medio 2011 alle betaalautomaten EMV-geschikt te hebben.

Wat merkt de consument ervan?
De invoering van EMV vraagt een andere handeling: niet langer haalt de consument de betaalpas door de kaartlezer, maar steekt hij de kaart in de chiplezer. Hierna toetst de klant de pincode in en dient de kaart gedurende de gehele transactie in de chiplezer te blijven zitten. Dit komt al veelvuldig voor in het buitenland zoals consumenten nu al ervaren. Vanaf het tweede kwartaal van 2011 gaat het nieuwe pinnen in Nederland verplicht worden.

Wat gebeurt er met de Chipknip?
De chip van de bankpas wordt al geruime tijd gebruikt voor het laden en betalen met de Chipknip. Hierin verandert niets. In sommige gevallen, bij betaalautomaten die naast pinnen ook betalen met de Chipknip accepteren, kan het zijn dat bij het insteken van de pas de betaalautomaat vraagt of een betaling vanuit de Chipknip of als pinbetaling verwerkt moet worden. De consument maakt dan de keuze.